Verhalen van gelovige mensen, die alleen om wat zij geloofden werden vermoordVerhaal 1: Het Lijden van Jezus Christus onzen Zaligmaker.br
Verhaal 2: Johannes de Dooper onthoofd, en zijn hoofd aan de overspelige Herodias gebracht.
Verhaal 3: Stefanus, de diaken, gesteenigd.
Verhaal 4: Jacobus, de zoon van Zebedeüs, onthoofd.
Verhaal 5: Jacobus, de zoon van Alfeüs, doodgelagen.
Verhaal 6: Barnabas te Salamis verbrand.
Verhaal 7: Marcus, de Evangelist, buiten Alexandrië gesleept om verbrand te worden, en onderweg gestorven.
Verhaal 8: De tien bloedige vervolgingen van de Christenen onder de Heidensche keizers van Rome.
Verhaal 9: Simon Petrus gekruisigd te Rome, onder keizer Nero.
Verhaal 10: Paulus van Tarsen te Rome onthoofd, onder keizer Nero.
Verhaal 11: Andreas, de Apostel te Patris, in Achaje gekruisigd.
Verhaal 12: Philippus, de Apostel, te Hiërapolis gemarteld.
Verhaal 13: Bartholomeüs de Apostel, in Albanie in Armenië gekruisigd en de huid afgestroopt.
Verhaal 14: Thomas, de Apostel, in Indië door de wilden vermoord.
Verhaal 15: Mattheüs, de Apostel en Evangelist.
Verhaal 16: De Apostelen Simon Zelotes en Judas Alpheüs.
Verhaal 17: Matthias, de Apostel.
Verhaal 18: Lukas, de Evangelist.
Verhaal 19: Johannes, de Apostel en Evangelist.
Verhaal 20: Sommigen van de zeventig Dicipelen en andere medereizigers der Apostelen.
Verhaal 21: Timotheüs, een leerling van Paulus.
Verhaal 22:Simeon, bisschop van Jeruzalem.
Verhaal 23: Ignatius, bisschop van Antiochië.

Naar homepage